Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna
klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych

Adwokat

Jestem absolwentką stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2010 r. uzyskałam tytuł zawodowy magistra, otrzymując ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Moja praca magisterska pt. „Umowa o macierzyństwo zastępcze w prawie polskim i w prawie izraelskim”, została wyróżniona nagrodą I stopnia w konkursie na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam już w trakcie studiów. Ukończyłam liczne praktyki i staże w kancelariach prawniczych na terenie Inowrocławia i Torunia, a także w instytucjach Wymiaru Sprawiedliwości. W latach 2011 - 2013  odbywałam aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy i byłam zatrudniona na stanowisku aplikanta adwokackiego. Od 2014 r. wykonuję zawód adwokata i prowadzę Kancelarię Adwokacką w Inowrocławiu.

Władam językiem angielskim w mowie i w piśmie. Ukończyłam roczny Kurs Prawa Porównawczego (Comparative Law Course), potwierdzony dyplomem. Jestem autorką publikacji z zakresu prawa rodzinnego, w 39 numerze kwartalnika Prawo i Medycyna.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław