Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna
klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych

Krótko o przepisach

Data publikacji: 12/02/2020
Przesłanką pozytywną orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia, natomiast przesłankami negatywnymi wyłączającymi dopuszczalność rozwodu są: sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem...
Data publikacji: 11/02/2020
Zgodnie z dyspozycją art. 1015 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym...
Data publikacji: 07/02/2020
Zgodnie z treścią art. 7 § 1 - 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny: Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas...

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław