Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna
klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych

Ograniczenie orzekania kar pozbawienia wolności na rzecz kar wolnościowych

Data publikacji: 
15/07/2015

Z dniem 1 lipca 2015 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z dnia z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Głównym założeniem nowelizacji jest wprowadzenie zmian w prawie karnym, mających na celu ograniczenie orzekania kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - na rzecz kar wolnościowych: kary grzywny, kary ograniczenia wolności oraz tzw. kary sankcji wiązanej (kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności). Zmodyfikowano zasady i kolejność wymierzania kar, katalog środków karnych oraz przepisy dotyczące środków zabezpieczających. Ustawodawca przewidział również możliwość zmiany kary np. kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo na grzywnę. 

Jednocześnie, w związku z wpisaniem dozoru elektronicznego w system kar, środków karnych i środków zabezpieczających, utraciła moc ustawa z dnia z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Ponadto, z dniem 1 lipca 2015 r. zmianom uległy podstawy orzekania kary łącznej oraz przesłanki wydawania wyroku łącznego.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław