Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna klientów indywidualnych

 

oraz podmiotów gospodarczych

 Szanowni Państwo, Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej w Inowrocławiu przyjmuje Interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny pod numerem telefonu (+48) 602-283-256.
Adwokat Agnieszka Szydłowska

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - zmiany w prawie

Data publikacji: 
11/02/2020

Zgodnie z dyspozycją art. 1015 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania; § 2 Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Powyższe oznacza, iż niezłożenie oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Art. 1015 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny został zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, który zmienił w/w ustawę z dniem 18 października 2015 r. Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

Siedziba Kancelarii:
ul. Solankowa 5 lok. 5A, 88-100 Inowrocław 

Filia Kancelarii:
ul. Wysoka 16 lok. 18a, 87-100 Toruń

Adwokat Inowrocław - telefon  (+48) 602 283 256

adwokat inowrocław