Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna klientów indywidualnych

 

oraz podmiotów gospodarczych

 Szanowni Państwo, Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej w Inowrocławiu przyjmuje Interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny pod numerem telefonu (+48) 602-283-256. Ponadto, w trosce o Państwa dobro, istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Adwokat Agnieszka Szydłowska

Sprawy cywilne

Pomoc prawna i reprezentacja w spraw cywilnych, tj.:

  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych,
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego,
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego,
  • sprawy o eksmisję,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
  • itp.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław 

Adwokat Inowrocław - telefon  (+48) 602 283 256

adwokat inowrocław