Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna klientów indywidualnych

 

oraz podmiotów gospodarczych

 Szanowni Państwo, Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej w Inowrocławiu przyjmuje Interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny pod numerem telefonu (+48) 602-283-256. Ponadto, w trosce o Państwa dobro, istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Adwokat Agnieszka Szydłowska

Sprawy rodzinne

Pomoc prawna i reprezentacja we wszystkich rodzajach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, tj.:

  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o separację,
  • sprawy o podział majątku wspólnego,
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • sprawy o alimenty,
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,
  • sprawy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka,
  • sprawy o przysposobienie,
  • sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
  • itp.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław 

Adwokat Inowrocław - telefon  (+48) 602 283 256

adwokat inowrocław