Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna klientów indywidualnych

 

oraz podmiotów gospodarczych

 Szanowni Państwo, Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej w Inowrocławiu przyjmuje Interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny pod numerem telefonu (+48) 602-283-256.
Adwokat Agnieszka Szydłowska

Zakres Usług

Zakres Usług

  1. Porady prawne –  pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych, stałe doradztwo prawne;

  2. Pomoc w sporządzaniu pism, tj. pozwy, wnioski, odwołania, środki zaskarżenia, wezwania do zapłaty itp.;

  3. Sporządzanie pisemnych opinii prawnych, dotyczących konkretnych zagadnień prawnych;

  4. Obsługa Polaków mieszkających za granicą – pomoc prawna i reprezentacja Polaków mieszkających za granicą, którzy potrzebują reprezentacji w kraju lub pomocy prawnej w sprawach z tzw. elementem zagranicznym;

  5. Sprawy cywilne – reprezentacja we wszystkich rodzajach spraw cywilnych, tj.: sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych, sprawy spadkowe, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy o eksmisję, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy z pogranicza spraw cywilnych i rodzinnych tj. sprawy o podział majątku wspólnego, itp.;

  6. Sprawy rodzinne – reprezentacja we wszystkich rodzajach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, tj.: sprawy o rozwód, sprawy o separację, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, sprawy o alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem, sprawy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka, sprawy o przysposobienie, sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką itp.;

  7. Sprawy karne – obrona w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych, obrona w sprawach o wykroczenia, obrona w postępowaniu wykonawczym, reprezentacja pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia;

  8. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, tj.: sprawy o odszkodowanie, sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o zapłatę wynagrodzenia, sprawy dotyczące świadczeń, rent i emerytur itp.;

  9. Sprawy administracyjne - reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi we wszystkich rodzajach spraw administracyjnych;

  10. Sprawy gospodarcze – reprezentacja w postępowaniach przedsądowych i sądowych w sprawach gospodarczych, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

Siedziba Kancelarii:
ul. Solankowa 5 lok. 5A, 88-100 Inowrocław 

Filia Kancelarii:
ul. Wysoka 16 lok. 18a, 87-100 Toruń

Adwokat Inowrocław - telefon  (+48) 602 283 256

adwokat inowrocław