Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna
klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych

Zakres Usług

  1. Porady prawne –  pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych, stałe doradztwo prawne;
  2. Sporządzanie pism procesowych i przedprocesowych, tj. wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski, podania, odwołania, środki zaskarżenia oraz innych pism, umów, regulaminów itp.;
  3. Sporządzanie pisemnych opinii prawnych dotyczących konkretnych problemów prawnych;
  4. Obsługa Polaków mieszkających za granicą – szczególna oferta Kancelarii skierowana jest do Polaków mieszkających za granicą, którzy potrzebują reprezentacji ich interesów w sprawach na terenie kraju lub pomocy w sprawach z tzw. elementem zagranicznym, dotyczących ich interesów za granicą, w szczególności w krajach anglojęzycznych;
  5. Sprawy cywilne – reprezentacja klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych we wszystkich rodzajach spraw cywilnych, tj. sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące umów, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, roszczenia związane w ochroną dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa spadkowego, sprawy o zasiedzenie, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy lokalowe, sprawy o eksmisję, sprawy z zakresu prawa osobowego itp.;
  6. Sprawy rodzinne - reprezentacja klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych we wszystkich rodzajach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, tj. sprawy o rozwód, sprawy o separację, sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, sprawy o alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, sprawy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka, sprawy o przysposobienie, tzw. porwania rodzicielskie itp.;
  7. Sprawy karne - obrona klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych, obrona w sprawach o wykroczenia, obrona w postępowaniu wykonawczym, reprezentacja pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia;
  8. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - reprezentacja klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, tj. sprawy o odszkodowanie, sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o zapłatę wynagrodzenia, sprawy dotyczące dyskryminacji i mobbingu, sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
  9. Sprawy administracyjne - reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi we wszystkich rodzajach spraw administracyjnych;
  10. Sprawy gospodarcze – reprezentacja klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych w sprawach gospodarczych, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław