Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna
klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych

Zaostrzono przepisy dotyczące sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

×

Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated w blockgroup_block_list_alter() (linia 300 z /home/agasz/domains/adwokat-szydlowska.pl/public_html/sites/all/modules/blockgroup/blockgroup.module).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated w blockgroup_block_list_alter() (linia 300 z /home/agasz/domains/adwokat-szydlowska.pl/public_html/sites/all/modules/blockgroup/blockgroup.module).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated w blockgroup_block_list_alter() (linia 300 z /home/agasz/domains/adwokat-szydlowska.pl/public_html/sites/all/modules/blockgroup/blockgroup.module).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated w blockgroup_block_list_alter() (linia 300 z /home/agasz/domains/adwokat-szydlowska.pl/public_html/sites/all/modules/blockgroup/blockgroup.module).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated w blockgroup_block_list_alter() (linia 300 z /home/agasz/domains/adwokat-szydlowska.pl/public_html/sites/all/modules/blockgroup/blockgroup.module).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated w blockgroup_block_list_alter() (linia 300 z /home/agasz/domains/adwokat-szydlowska.pl/public_html/sites/all/modules/blockgroup/blockgroup.module).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 569 z /home/agasz/domains/adwokat-szydlowska.pl/public_html/includes/menu.inc).
Data publikacji: 
15/07/2015

Z dniem 18 maja 2015 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z dnia z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Wolą ustawodawcy, zaostrzono przepisy dotyczące sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - w szczególności dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

W praktyce, zmiany dotyczą przede wszystkim tzw. pijanych kierowców – sprawców przestępstw z art. 178a § 1 k.k. i 178a § 4 k.k.

Zgodnie z art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:
§ 1 Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4 Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi, gdy:

1)   zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2)   zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Środki karne i zasady ich wymierzania na mocy nowych przepisów:

1) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po 18 maja 2015 r.:

Skazując sprawcę przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Skazując sprawcę przestępstwa z art. 178a § 4 k.k., sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Skazując ponownie za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

2) świadczenie pieniężne po 18 maja 2015 r.:

W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k., sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k., co najmniej 10 000 złotych. Maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego to 60 000 zł.

Jednocześnie, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Art. 182a k.k.w. stanowi, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie przepisów przewidujących orzeczenie tego środka karnego dożywotnio, przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Ponadto, do katalogu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, dodano występek polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego wbrew decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami (np. zatrzymanie lub utrata prawa jazdy):

Art. 180a k.k. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław