Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna
klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych

Zbrodnia czy występek

Data publikacji: 
07/02/2020

Zgodnie z treścią art. 7 § 1 - 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny: Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław