Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna klientów indywidualnych

 

oraz podmiotów gospodarczych

 Szanowni Państwo, Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej w Inowrocławiu przyjmuje Interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny pod numerem telefonu (+48) 602-283-256.
Adwokat Agnieszka Szydłowska

Witam na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszki Szydłowskiej

Adwokat Inowrocław

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej istnieje od 18 sierpnia 2014 r. Siedziba Kancelarii znajduje się Inowrocławiu przy ul. Solankowej 5/5A. Od 1 listopada 2022 r. filia Kancelarii znajduje się w Toruniu przy ul. Wysokiej 16/18a.

Pomoc prawna udzielana jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i jednostkom organizacyjnym. Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej udziela porad prawnych, zapewnia reprezentację w postępowaniach przedsądowych i pozasądowych oraz na wszystkich etapach postępowania sądowego.

Zakresem pomocy prawnej, którą możecie Państwo uzyskać objęte jest m.in.: udzielanie porad prawnych, pomoc w sporządzaniu pism procesowych, wezwań do zapłaty itp., sporządzanie opinii prawnych, jak również reprezentacja na wszystkich etapach postępowań w poszczególnych rodzajach spraw.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej świadczy pomoc prawną w następujących rodzajach spraw:

- rodzinne: m. in. o rozwód, o separację, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej, dotyczące kontaktów z dziećmi, o przysposobienie, związane z ustaleniem pochodzenia dziecka, sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką itp.;

- z pogranicza spraw cywilnych i rodzinnych: o podział majątku wspólnego;

- cywilne: m. in. o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, spadkowe, z zakresu prawa rzeczowego, o roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych, o eksmisję, o ubezwłasnowolnienie itp.;

- karne: obrona i reprezentacja w sprawach dotyczących przestępstw w postępowaniach przygotowawczych i na wszystkich etapach postępowania sądowego oraz w postępowaniach wykonawczych - w tym o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego;

- o wykroczenia: obrona i reprezentacja w sprawach dotyczących wykroczeń;

- z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: m. in. o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy, o zapłatę wynagrodzenia, dotyczące świadczeń, rent i emerytur itp.;

- administracyjne: reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi we wszystkich rodzajach spraw administracyjnych;

- gospodarcze: reprezentacja w postępowaniach przedsądowych i sądowych w sprawach gospodarczych, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Adwokat Agnieszka Szydłowska zapewnia pomoc prawną, reprezentację, stałe doradztwo prawne i obsługę również w języku angielskim. Pomoc prawna świadczona jest w sposób wszechstronny i ukierunkowana jest na kompleksowe rozwiązywanie Państwa problemów prawnych.

Szczegóły na temat świadczonych usług prawnych znajdziecie Państwo w zakładce Zakres Usług.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

Siedziba Kancelarii:
ul. Solankowa 5 lok. 5A, 88-100 Inowrocław 

Filia Kancelarii:
ul. Wysoka 16 lok. 18a, 87-100 Toruń

Adwokat Inowrocław - telefon  (+48) 602 283 256

adwokat inowrocław