Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Witam na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszki Szydłowskiej. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej znajduje się w centrum Inowrocławia, przy ul. Solankowej 5/5A. Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, a także jednostkom organizacyjnym, jak również zapewnia reprezentację w postępowaniach przedsądowych i pozasądowych oraz na wszystkich etapach postępowania sądowego.

Adwokat to prawnik, który udziela pomocy prawnej. W Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszki Szydłowskiej uzyskają Państwo pomoc prawną i porady prawne z zakresu: prawa karnego i wykroczeń (obrona oraz reprezentacja osób pokrzywdzonych); prawa rodzinnego i opiekuńczego (m. in. sprawy o alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, sprawy o przysposobienie, sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka i roszczenia z tym związane, sprawy o rozwód i separację, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o podział majątku wspólnego); prawa cywilnego (m.in. sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o eksmisję, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy o ubezwłasnowolnienie), prawa spadkowego (m. in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku); prawa administracyjnego; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; prawa gospodarczego (sprawy gospodarcze).

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław