Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Witam na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszki Szydłowskiej.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej znajduje się w centrum Inowrocławia, przy ul. Solankowej 5/5A. Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, a także jednostkom organizacyjnym, jak również zapewnia reprezentację w postępowaniach przedsądowych i pozasądowych oraz na wszystkich etapach postępowania sądowego.

Adwokat Inowrocław

 – siedziba Kancelarii Adwokackiej znajduje się w Inowrocławiu, jednak Adwokat Agnieszka Szydłowska udziela pomocy prawnej na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko – pomorskiego.

Adwokat to prawnik, który udziela pomocy prawnej. Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej świadczy szeroki zakres usług prawnych. W ramach prowadzonej kancelarii prawnej, udzielane są porady prawne, jak i sporządzane są pisma procesowe, tj. pozwy, wnioski, środki zaskarżenia, inne pisma, podania, umowy, opinie prawne itp.

Zakres świadczonych usług prawnych:

  • sprawy cywilne, tj. sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych, sprawy o eksmisję, sprawy o ubezwłasnowolnienie itp.;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego i rzeczowego;
  • sprawy rodzinne, tj. sprawy o rozwód, sprawy o separację, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, sprawy o alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, sprawy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka, sprawy o przysposobienie, sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką itp.;
  • sprawy karne – obrona w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych, obrona w sprawach o wykroczenia, obrona w postępowaniu wykonawczym, reprezentacja pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia;
  • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, tj. sprawy o odszkodowanie, sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o zapłatę wynagrodzenia, sprawy dotyczące świadczeń, rent i emerytur itp.;
  • sprawy administracyjne - reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi we wszystkich rodzajach spraw administracyjnych;
  • sprawy gospodarcze – reprezentacja w postępowaniach przedsądowych i sądowych w sprawach gospodarczych, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej zapewnia kompleksowe doradztwo prawne, obsługę w języku angielskim oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław