Kancelaria Prawna w Inowrocławiu 

Profesjonalna obsługa prawna klientów indywidualnych

 

oraz podmiotów gospodarczych

 Szanowni Państwo,  z uwagi na obowiązujący na obszarze kraju stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej przyjmuje Interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny pod numerem telefonu (+48) 602-283-256. Ponadto, w trosce o Państwa dobro, istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Adwokat Agnieszka Szydłowska

 

Witam na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszki Szydłowskiej.

Adwokat Inowrocław

Siedziba Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszki Szydłowskiej znajduje się w centrum Inowrocławia, przy ul. Solankowej 5/5A (pierwsze piętro). Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej świadczy pomoc prawną także poza Inowrocławiem, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko – pomorskiego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej istnieje od 2014 r. W zależności od zakresu usług i potrzeb, pomoc prawna udzielana jest poprzez bezpośrednią obsługę Klientów, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, a także jednostkom organizacyjnym, jak również zapewnia reprezentację w postępowaniach przedsądowych i pozasądowych oraz na wszystkich etapach postępowania sądowego.

Adwokat to prawnik, który udziela pomocy prawnej. Zakresem pomocy prawnej, którą możecie Państwo uzyskać w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszki Szydłowskiej objęte jest m. in.: udzielanie porad prawnych, pomoc w sporządzaniu pism procesowych, wezwań do zapłaty itp., sporządzanie opinii prawnych, jak również reprezentacja na wszystkich etapach postępowań w poszczególnych rodzajach spraw:

  • sprawy rodzinne, tj.: o rozwód, o separację, o podział majątku wspólnego, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, o przysposobienie, związane z ustaleniem pochodzenia dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką itp.;
  • sprawy cywilne, tj.: o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych, o eksmisję, o ubezwłasnowolnienie itp.;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego i rzeczowego;
  • sprawy karne – obrona w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych, obrona w sprawach o wykroczenia, obrona w postępowaniu wykonawczym, reprezentacja pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia;
  • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, tj.: o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy, o zapłatę wynagrodzenia, dotyczące świadczeń, rent i emerytur itp.;
  • sprawy administracyjne - reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi we wszystkich rodzajach spraw administracyjnych;
  • sprawy gospodarcze – reprezentacja w postępowaniach przedsądowych i sądowych w sprawach gospodarczych, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Pomoc prawna świadczona jest w sposób wszechstronny i ukierunkowana jest na kompleksowe rozwiązywanie Państwa problemów prawnych.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszki Szydłowskiej zapewnia stałe doradztwo prawne i reprezentację, obsługę w języku angielskim oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.

Szczegóły na temat świadczonych usług prawnych znajdziecie Państwo w zakładce Zakres Usług.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Szydłowska

ul. Solankowa 5 lok. 5A
88-100 Inowrocław 

Adwokat z Inowrocławia - telefon  (+48) 602 283 256